ZLATIBOR

Izleti i obilasci

Excursions and Tours

SRB/ENG

Posetiocima Zlatibora smo omogućili i izlete i obilaske obližnjih destinacija uz pratnju licenciranog turističkog vodiča. 

We offer visitors to Zlatibor excursions and tours of nearby destinations accompanied by a licensed tourist guide.

Iz naše ponude izdvajamo

SRB/ENG

Izlet – Mokra Gora, Drvengrad

Drvengrad predstavlja etno selo, koje je sagradio, proslavljeni filmski režiser, Emir Kusturica. Podignut je na brdu Mećavnik, svojevrsnom planinskom ostrvcetu iznad koga se pruža nekoliko većih brda. Kao što i ime sugeriše, u ovom etno selu, sve je sagrađeno od drveta. Posebnu pažnju privlače drvene kuće-brvnare.

Excursion – Mokra Gora, Drvengrad

Drvengrad represents an ethnic village, which was built by the famous film director, Emir Kusturica. It was built on the Mećavnik hill, a kind of mountain island above which several larger hills extend. As the name suggests, in this ethnic village, everything is built of wood. Wooden houses-log houses attract special attention.

SRB/ENG

Izlet – Uvačko Jezero

Uvačko jezero je veštačko jezero dugo 27 km koje vijuga čuvenim meandrima kojima je pre njegovog nastanka proticala reka Uvac. Na obalama ovog jezera nalazi se najveće stanište beloglavog supa na Balkanu. Izlet obuhvata obilazak nekoliko vidikovaca sa predivnim pogledom koji su sagrađeni na obalama kanjona Uvca, kao i posjetu ledenoj pećini.

Excursion – Uvačko Jezero

Lake Uvac is a 27 km long artificial lake that winds through the famous meanders through which the river Uvac flowed before its creation. On the shores of this lake is the largest habitat of the griffon vulture in the Balkans. The excursion includes a tour of several viewpoints with a wonderful view that were built on the banks of the Uvac canyon, as well as a visit to an ice cave.

SRB/ENG

Izlet – Nacionalni park Tara

 Obilazak prirodnih lepota Tare obuhvata posetu Vidikovca Banjska stena sa pogledom na jezero Perućac, kanjon reke Drine i područje Osata u Bosni i Hercegovini, zatim Mitrovac kao najveću visoravan Tare na visini od 1080m nadmorske visine, endemit Balkanskog poluostrva Pančićevu omoriku i lokalitet Tepih Livadu.

Excursion – Tara National Park

The tour of the natural beauties of Tara includes a visit to the Banjska Stena Viewpoint with a view of Perućac Lake, the Drina River Canyon and the Osata area in Bosnia and Herzegovina, then Mitrovac as the largest Tara plateau at a height of 1080m above sea level, the Pančić spruce, an endemic of the Balkan Peninsula, and the Tepih Livada site.

SRB/ENG

Izlet – Vraneša, Zlatarsko jezero

Uvac pravi karakteristične “vijuge” na još jednom mestu – u oblasti zvanoj Vraneša na obroncima Zlatara. Osim po meandrima i beloglavim supovima, reka Uvac specifična je i po tome što se na njoj nalaze čak tri jezera, Uvačko jezero, Zlatarsko jezero i Radoinjsko jezero. Izlet obuhvata obilaske vidikovaca sa divnim pogledima na lepote Vraneša koji čak nisu ucrtani na turističkim kartama.

Excursion – Vraneša, Zlatarsko jezero

Uvac makes characteristic “winds” in another place – in the area called Vraneša on the slopes of Zlatar. In addition to its meanders and griffon vultures, the Uvac river is also specific in that there are as many as three lakes on it, Lake Uvac, Lake Zlatarsko and Lake Radoinjsko. The excursion includes tours of viewpoints with wonderful views of the beauties of Vraneš that are not even shown on tourist maps.

SRB/ENG

Izlet – Višegrad, Na Drini Ćuprija, Manastir Dobrun

 Višegrad nudi mnogobrojne turističke atrakcije, među kojima je najpoznatija “Na Drini Ćuprija”, odnosno most Mehmed-paše Sokolovića. Na nekih 300m od višegradske ćuprije nalazi se Andrićgrad, turistički, kulturni, administrativni i edukativni kompleks smješten na poluostrvu između rijeka Drine i Rzava. U živopisnom planinskom kraju na putu Višegrad – Užice, 12 km od Višegrada u klisuri rijeke Rzav, nalazi se Manastir Dobrun, u izvorima poznat kao Kruševo.

 Excursion – Višegrad, On the Drina Ćuprija, Dobrun Monastery

 

Višegrad offers numerous tourist attractions, among which the most famous is “Na Drina Ćuprija”, that is, the bridge of Mehmed Pasha Sokolović. About 300m from the Visegrad bridge is Andrićgrad, a tourist, cultural, administrative and educational complex located on a peninsula between the rivers Drina and Rzava. In a picturesque mountain area on the road Višegrad – Užice, 12 km from Višegrad in the gorge of the river Rzav, there is the Dobrun Monastery, known in the sources as Kruševo.

SRB/ENG

Izlet – Stopića pećina, etno selo Sirogojno, vodopad u Gostilju

Selo Sirogojno je smešteno na istočnom obodu zlatiborske visoravni. Ovo selo je svojevrsni muzej i najveći baštinik zlatiborskih običaja, domaće radinosti i prošlosti. Izlet u sirogojno obuhvata putovanje do Stopića pećine – interesantnu po bigrenim kadama i pećinskom vodopadu, kao i obilazak Gostiljskog vodopada kao jedne od najatraktivnijih hidroloških vrednosti Zlatibora.

Excursion – Stopića cave, ethnic village of Sirogojno, waterfall in Gostilje

The village of Sirogojno is located on the eastern edge of the Zlatibor plateau. This village is a kind of museum and the biggest inheritor of Zlatibor customs, local craftsmanship and past. A trip to sirogojno includes a trip to Stopića cave – interesting for its bigren baths and cave waterfall, as well as a tour of Gostiljsko waterfall, one of the most attractive hydrological values of Zlatibor.

REZERVIŠITE ŽELJENI IZLET / BOOK YOUR TOUR