VILA ŠADRVAN - BLAGAJ - MOSTAR

Reka Buna u Hercegovini ima tok dugačak svega devet kilometara: vrelo njeno nalazi se ispod krečnjačkog odseka u Blagaju, na 12 kilometara jugoistočno od Mostara, a u Neretvu, čija je leva pritoka, uliva se kod sela Buna. Ima dve pritoke: reku Bunicu, dugu šest kilometara, koja izvire ispod strmog krečnjačkog odseka prostora Rudine, i reku Posrt koja postoji samo zimi. Plavetnilo Bune, nestvarno je. Budući da ima protok od 30-43 metra kubna po sekundi, vrelo njeno jedno je od najjačih u Evropi, a svakako i jedno od najlepših. Voda koja tu izvire, ledena je i čista, a pre nego što ugleda svetlost dana — nauka je utvrdila — teče pod zemljom 19,5 kilometara.

Blagaj je naseljeno mesto koje je smešteno 12, 5 km jugoistočno od grada Mostara, u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Bosna i Hercegovina. Stoji na rubu bišćanske ravnice i jedna je od najvrednijih mešovitih urbanih i ruralnih struktura u Bosni i Hercegovini, koja se razlikuje od ostalih sličnih građevina po svom urbanom rasporedu. Blagaj je najverovatnije dobio ime zbog svoje blage klime. Smešten je na izvoru reke Bune i stare tekije. Tekija u Blagaju sagrađena je za derviše približno 1520. godine. Blagaj je poznat po svojim elementima osmanske arhitekture. Na osnovu njegovog arhitektonskog rasporeda i upotrebe materijala pri njegovoj izgradnji svrstan je u mediteransku grupu osmanlijskih tipova malih naselja. Blagaj je uvršten u spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine., a ujedno je na spisku moguċih kandidata za zaštitu svjetske kulturne baštine UNESCO

LOKACIJA